Mozartkring Gelre-Niederrhein


Brochure 2022
Welkom bij de Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein
Zeven mooie concerten voor € 72,50 (geldt vanaf januari 2023)
Laatste nieuws
Eerstvolgend concert
Zondag 27 november
Ensemble Tableaux Vivants
Heilige Antonius van Padua Kerk, St. Antoniusplein 1 Millingen a/d Rijn
Aanvang 15:00 uur
Verdere informatie op de actuele pagina!

Willkommen beim Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein
Sieben wunderschöne Konzerte für 72,50 € (gilt ab Januar 2023)
Letzte Nachrichten
Nächstes Konzert
Sonntag 27. November
Ensemble Tableaux Vivants
Heilige Antonius van Padua Kerk, St. Antoniusplein 1 Millingen a/d Rijn
Anfang 15:00 Uhr
Weitere Informationen finden Sie auf der aktuellen Seite.

Zie voor het jaarprogramma: concerten 2022


Informatie/inlichtingen: Programmamanager Piet Eerden, 06-48862972, ptha.eerden@gmail.com
Penningmeester: 06-16784080, penningmeester@mozartkring.nl - Update