Mozartkring Gelre-Niederrhein


Brochure 2022
Welkom bij de Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein
Acht mooie concerten voor € 67,50
Laatste nieuws
Algemene ledenvergadering - zondag 22 mei 2022, 12:45 uur
Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek


Eerstvolgend concert
Zondag 22 mei 2022, 15:00 uur
Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek
Leden Mozart(k)ring op vertoon van lidmaatschapskaart gratis toegang
Niet-leden: € 18,00
Voorverkoop via penningmeester@mozartkring.nl, 06-16784080,
tevens verkoop aan de kassa.
Programma en overige info: zie actuele pagina.

Willkommen beim Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein
Acht wunderschöne Konzerte für 67,50 €
Letzte Nachrichten
Allgemeine Jahresversammlung - Sonntag 22. Mai 2022, 12:45 Uhr
Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 Oosterbeek


Nächstes Konzert
Sonntag 22. Mai 2022, 15:00 Uhr
Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 Oosterbeek
Eintritt: frei für Mozart(k)ring-Mitglieder gegen Vorlage des Mitgliedsausweises. Nichtmitglieder: 18,00 €
Vorverkauf: penningmeester@mozartkring.nl, 06-16784080, außerdem Verkauf an der Kasse.
Programm und weitere Informationen finden Sie auf der aktuellen Seite.

Zie voor het jaarprogramma: concerten 2022


Informatie/inlichtingen: Piet Eerden, 06-48862972, ptha.eerden@gmail.com. Update