Mozartkring Gelre-Niederrhein

Brochure 2023
Welkom bij de Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein
Zeven mooie concerten voor € 72,50

Laatste nieuws
Eerstvolgend concert
Zondag 10 december 2023

Ursula Dütschler en Raymond Honing
Kapel Zusters van Julie Postel - Boxmeer
Aanvang 15:00 uur
Verdere informatie op de actuele pagina!

Willkommen beim Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein
Sieben wunderschöne Konzerte für 72,50 €

Letzte Nachrichten
Nächstes Konzert
Sonntag, 10. Dezember 2023

Ursula Dütschler und Raymond Honing
Kapel Zusters van Julie Postel - Boxmeer
Anfang 15:00 Uhr
Weitere Informationen finden Sie auf der aktuellen Seite.

Zie voor het jaarprogramma: concerten 2023


Informatie/inlichtingen: Programmamanager Piet Eerden, 06-48862972, ptha.eerden@gmail.com
Penningmeester: 06-16784080, penningmeester@mozartkring.nl - Laatst gewijzigd op 20 november 2023