Mozart, portret van Krafft

 


Mozart
Lid worden

Wilt u lid worden van de Mozart(k)ring?
Per kalenderjaar kost het lidmaatschap:
• € 72,50 per persoon
• € 140,00 voor echtparen en samenwonenden
• € 40,00 voor studenten
Kinderen en jongeren t/m 18 jaar gratis

Voor dat bedrag organiseren wij ten minste 6 concerten en vaak leuke en interessante evenementen rondom deze concerten. Ons lidmaatschap kent alleen jaarabonnementen.
Mocht u in de loop van het jaar besluiten lid te worden, dan betaalt u alleen de bijdrage voor de nog resterende concerten.

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar onze secretaris Vic van Doren: ledenadministratie@mozartkring.nl
Vermeld daarin uw naam, volledig adres en telefoonnummer.
Per post is ook mogelijk:
Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein, Ledenadministratie Nederland, Stationsweg 30, 5831 CR Boxmeer

U bent pas lid als u uw contributiebedrag hebt overgemaakt op rekeningnummer
NL33 RABO 0174 9266 42 t.n.v. Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein o.v.v. contributie 2023.

Mitglied werden

Möchten Sie Mitglied des Mozart(k)rings werden?
Pro Kalenderjahr beträgt der Mitgliedsbeitrag:
• 72,50 € pro Person
• 140,00 € für Ehepaare und Zusammenwohnende
• 40,00 € für Studenten
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gratis

Für diesen Betrag organisieren wir mindestens 6 Konzerte und oft schöne und interessante Veranstaltungen in Bezug auf diese Konzerte. Unsere Mitgliedschaft kennt nur Jahresabonnements. Wenn Sie im Laufe des Jahres Mitglied werden möchten, zahlen Sie nur den Beitrag der restlichen Konzerte.

Bei Anmeldung benötigen wir folgende Angaben: Vorname(n) und Nachname, Adresse, Postleitzahl und Wohnort, Telefonnummer und E-Mailadresse.
Diese Angaben entweder mailen an heinz.nielen@online.de
oder per Post schicken an:
Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein, Mitglieder-Sekretariat, Katharinenstraße 26, D–47559 Kranenburg

Die Mitgliedschaft tritt erst ein, wenn Sie den Mitgliedsbeitrag überwiesen haben auf das Konto Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein:
Kontonummer DE09 3245 0000 0005 0001 53, Sparkasse Rhein-Maas, unter Nennung von: Mitgliedsbeitrag 2023.