Mozart, portret van Krafft

Mozart
Beschermheer: Ton Koopman - Erelid: Ton Gijsbers

De Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein is opgericht in 1989.
Het doel van de Mozart(k)ring is met name jonge, getalenteerde musici een podium te bieden. Daarnaast worden ook zeer gerenommeerde musici/ensembles uitgenodigd voor het geven van een concert.
Centraal staat het uitvoeren van de muziek van Wolfgang Amadeus Mozart en tijdgenoten, maar ook muziek van latere componisten die bijvoorbeeld zijn geïnspireerd door Mozart.
Zoals onze naam al aangeeft zijn wij actief in de regio Gelre-Niederrhein, in Nederland ruwweg het gebied tussen Boxmeer - Wijchen - Wageningen - Zutphen - ’s-Heerenberg en in Duitsland begrensd door de plaatsen Kranenburg - Kleve - Goch.
De concerten worden op variabele locaties gegeven, zoveel mogelijk in historische of architectonisch interessante gebouwen. De Mozart(k)ring stelt daarbij als voorwaarde, en ziet daar op toe, dat de betreffende locaties een goede akoestiek bezitten. Doorgaans vinden de concerten plaats op de zondagmiddagen om 15:00 uur.
Naast concerten organiseert de Mozart(k)ring ook nog andere activiteiten rondom de concerten, dat alles in het zogenoemde 'rondom-programma'. Dit kan een museumbezoek zijn, een lezing of inleiding, een rondleiding of aansluitend aan het concert een diner.
De Mozart(k)ring laat u graag kennismaken met haar activiteiten.


Schirmherr: Ton Koopman - Ehrenmitglied: Ton Gijsbers

Der Mozart(k)ring wurde im Jahre 1989 gegründet.
Ziel des Mozart(k)rings ist besonders talentierten jungen Musikern ein Podium zu bieten. Außerdem werden sehr renommierte Musiker/Ensembles eingeladen zur Aufführung eines Konzerts.
Im Mittelpunkt steht die Aufführung der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und seinen Zeitgenossen, aber auch die Musik späterer Komponisten die z.B. durch die Musik Mozarts inspiriert wurden.
Wie unser Name schon andeutet sind wir aktiv im Raum Gelre-Niederrhein, in den Niederlanden ungefähr das Gebiet zwischen Boxmeer - Wijchen - Wageningen - Zutphen - ’s-Heerenberg und in Deutschland begrenzt durch die Städte Kranenburg - Kleve - Goch.
Die Konzerte werden an verschiedenen Lokationen in der Regio aufgeführt, möglichst viel in historisch oder architektonisch interessanten Gebäuden. Der Mozart(k)ring stellt zur Bedingung und achtet darauf, dass die betreffenden Lokationen über eine gute Akustik verfügen. Für gewöhnlich finden die Konzerte Sonntagmittags um 15:00 Uhr statt.
Außer den Konzerten organisiert der Mozart(k)ring auch noch andere Aktivitäten rundum die Konzerte. Das alles im sogenannten 'Rahmenprogramm', wie z.B. ein Museumsbesuch, eine Lesung oder Einführung, eine Führung oder ein Diner nach dem Konzert.
Der Mozart(k)ring informiert sie gerne über seine Aktivitäten.

Informatie/inlichtingen: Piet Eerden, 06-48862972, ptha.eerden@gmail.com