Facsimile Mozart, portret van Krafft

 

Informatie

De Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein werd in 1989 opgericht met als doel jonge, getalenteerde musici uit Nederland en Duitsland een podium te bieden.

’Gelre-Niederrhein’ is een grensoverschrijdende vereniging van muziekliefhebbers met (voor)liefde voor de muziek van W.A. Mozart, zijn tijdgenoten en bewonderaars.

Per jaar organiseert de Mozart(k)ring voor haar leden minstens zes concerten, bij voorkeur in een historische omgeving. In een nevenprogramma is dikwijls museumbezoek, een wandeling en/of een gezamenlijke maaltijd opgenomen.

Samenwerking met andere muziekorganisaties wordt nagestreefd. Indien mogelijk is er korting voor de leden van de Mozart(k)ring.

Minstens tweemaal per jaar ontvangen de leden een geïllustreerde Nieuwsbrief met allerlei Mozart-wetenswaardigheden

Voor € 55 per persoon per jaar wordt u lid. Echtparen en samenwonenden betalen € 100; jongeren tot 19 jaar en studenten betalen € 35 en kinderen t/m 14 jaar € 10 per persoon. Door het lidmaatschap hebt u per jaar vrije toegang tot minimaal zes aantrekkelijke concerten. Facsimile

Voor opgave lidmaatschap:
Ledenadministratie Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein
Karel Giesen, Hoedenmakersveste 5, 6846 BG Arnhem
031(0)26-3814287, karelgiesen@live.nl

Voor betaling lidmaatschap:
Rekening Penningmeester Mozart[k]ring te Zevenaar
NL02 ABNA 0554679213 - BIC: ABNANL 2A t.n.v. Penningmeester Mozart(k)ring

Voor opgave en betaling Rondom-programma:
Penningmeester Mozart(k)ring te Zevenaar
Rekeningnummer: NL02 ABNA 0554679213 - BIC: ABNANL 2A

Voor inlichtingen Rondom-programma:
Agnes Brinkman-Bär, 024-3552221, agnesbrinkman@zonnet.nl